Eten bestellen

Eten bestellen in:

Etenbestellen.nl is een product van EtenBestellen.nl B.V.

EtenBestellen.nl B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website www.etenbestellen.nl, aan domeinen die linken naar www.etenbestellen.nl en aan de websites die beheert worden door EtenBestellen.nl B.V. of onderdeel uitmaken van netwerk van websites van EtenBestellen.nl B.V.

EtenBestellen.nl B.V. streeft er dan ook naar om de verstrekte informatie op de sites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat de getoonde informatie niet (meer) geheel juist is. Het staat EtenBestellen.nl B.V. vrij om op elk gewenst moment en zonder enige vooraankondiging wijzigingen aan te brengen. Aan de informatie op de websites van Leadle kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele links naar andere websites zijn informatief van aard. EtenBestellen.nl B.V. heeft niet het beheer over de inhoud van die websites en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie daarop. www.etenbestellen.nl is een virtuele marktplaats en een virtueel telefoonboek wat vraag en aanbod bij elkaar brengt en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze contacten. EtenBestellen.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor de service en openingstijden van de vermelde bedrijven. Klachten over partners kunt u sturen naar: info@etenbestellen.nl

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder schriftelijke toestemming van Etenbestellen.nl B.V. anders dan voor eigen gebruik op enige manier openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.

Etenbestellen.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Dit domein is te koop

x

 

Vul uw e-mailadres in voor meer informatie: